Je to zhruba dva mesiace čo mi pán MUDR. Kuriš operoval oči metódou PRELEX. Jeho profesionálny a ľudský prístup, samozrejme aj jeho operačného týmu, a kvalita odvedenej práce, mi umožňuje opäť vidieť ako zamlada. Kvalita života sa mi rozhodne zdvihla tak v súkromnom živote, ako aj v pracovnej oblasti. Zase sa môžem bez obmedzení venovať železničnému modelárstvu a rádioamatérstvu. Je to pre mňa zázrak vidieť tie drobné písmenká v textoch bez okuliarov a lupy. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi doktorovi, jeho inštrumentárkam, sestričke z recepcie, ktorá mi trpezlivo rozkvapkávala oči, a samozrejme celému pracovnému týmu očného centra. Ste skvelí, prajem Vám veľa pracovných aj osobných úspechov, a ešte veľa spokojných pacientov.

/