Od prvého telefonického kontaktu až po vydanie záverečného operačného protokolu prebiehali všetky etapy liečby v príjemnej atmosfére, samotnú operáciu nevynímajúc.Celý proces liečby prebiehal presne tak, ako pán MUDr. Kuriš už pri stanovení diagnózy a navrhnutí liečby popísal. Od začiatku do konca som mal absolútnu dôveru k celému tímu kliniky a stretával som sa iba s maximálnou profesionalitou a perfektným technickým vybavením, čomu zodpovedá aj bezchybný výsledok a moja absolútna spokojnosť s videním cez nové šošovky.

/