Očná klinika

Excelens je očná klinika, ktorá poskytuje komplexnú, profesionálnu starostlivosť o Váš zrak.
Očné vyšetrenie a operácie očí vykonávame v najmodernejšom očnom centre so špičkovým optickým prístrojovým vybavením.
Vyšetrenie očí a aj očné operácie vykonávame ako jediná očná klinika po celý deň a bez čakania.

Pre Vaše oči:

  • vysoká odbornosť našich lekárov
  • najmodernešie vyšetrovacie a operačné postupy
  • najpresnejšie optické prístrojové vybavenie našich ambulancií
  • najbezpečnejšia operačná technika
Vyšetrujeme a operujeme v najmodernejšom očnom centre so špičkovým prístrojovým vybavením poslednej generácie
Vyšetrujeme a operujeme ako jediní po celý deň
Poskytujeme nadštandardnú komplexnú očnú starostlivosť