Oční lekári

Vykonávame kompletnú diagnosticko-liečebno-preventívnu starostlivosť. Postaráme sa o Váš zrak k Vašej maximálnej spokojnosti v príjemnom prostredí bez čakania.

MUDr.
Peter Kuriš

Očný lekár - chirurg
Lekár s dlhoročnou praxou v očnej mikrochirurgii, vykonal viac ako 17 000 úspešných vnútroočných operácií. Je progresívnym chirurgom, ktorý vždy používa najmodernejšie a najbezpečnejšie operačné techniky. Jeho doménou sú operácie šedého zákalu (katarakty) a operácia PRELEX (dioptrickej vady). Venuje sa aj diagnostike a liečbe ochorení sietnice ako aj ambulantnej praxi. Každoročne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných sympóziách.

MUDr.
Veselina Turanská

Očná lekárka
V roku 2009 získala špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU. Od roku 2006 prevádzkuje súkromnú očnú ambulanciu. Venuje sa diagnostike a liečbe predného a zadného segmentu oka, OCT diagnostike glaukómu a ochorení žltej škvrny. Má certifikát z ultrasonografie oka, perimetrie, aplikácie kontaktných šošoviek. Každoročne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných sympóziách.